Kopio Fiilistä Kuva.jpg

Toteuttajataho:

Koordinoijana:

Seinäjoen koulutuskuntayhtymä, Koulutuskeskus Sedu

Yhteistyökumppaneina:

Sataedu
Jyväskylän koulutuskuntayhtymä - Jämsän ammattiopisto
Sastamalan koulutuskuntayhtymä - Huittisten ammatti- ja yrittäjäopisto, Vammalan ammattikoulu, Tyrvään käsi- ja taideteollisuusoppilaitos, Karkun kotitalous- ja sosiaalialan oppilaitos, Mäntän seudun koulutuskeskus
Kajaanin kaupungin koulutusliikelaitos - Kainuun ammattiopisto
Päijät-Hämeen koulutuskonserni - Koulutuskeskus Salpaus
Koulutuskuntayhtymä Tavastia - Ammattiopisto Tavastia
Länsirannikon koulutus Oy - Winnova
SAKU ryYhteyshenkilö:

Raija Marttala (etunimi.sukunimi@sedu.fi), p. 040-6807072

Hanke tiedottaa toiminnastaan seuraavien www-sivujen kautta:

Fiilistä Asumiseen

Asuntolaohjaajat.net


Lisäksi fb-sivuilla: Fiilistä Asumiseen ja Ammatillisen koulutuksen asuntola- ja vapaa-ajanohjaajat

Fiilistä asumiseen kehittää koulutuksen järjestäjien asuntola- ja vapaa-ajantoimintaa osana opiskelua tukevia palveluita ja hyvinvoivaa oppimisympäristöä.

Asuntola- ja vapaa-ajantoimintaan kuuluu opiskelijoiden kokonaisvaltainen tuki, ennaltaehkäisevä työ ja ohjattu vapaa-ajantoiminta osana opintoja. Tämä kaikki vaikuttaa opintojen läpäisyyn, opiskelijoiden itsenäistysmiseen ja opiskeluiden jälkeiseen työhön kiinnittymiseen. Fiilistä asumisene toteuttaa osaltaan näiden kautta koulutustakuun onnistumista.

Keskeiset toimenpiteet:

1. Kodin, koulun, asuntolan ja paikallisten nuorisotoimijoiden välisen yhteistyön kehittäminen

 • Asuntola toimintaympäristöineen osaksi opiskeluhuoltoa -> opiskelijoiden kokonaisvaltainen tuki ja ennaltaehkäisevä työote
 • Uusia menetelmiä tiedonsiirtoon
 • Opiskelijapaikkakunnan nuorisopalveluita hyödynnetään vapaa-ajantoimintojen kehittämisessä ja koordinoinnissa
 • Asuntolatoiminnan näkyväksi tekeminen tiedottamalla ja järjestämällä eri tilaisuuksia opetushenkilöstölle, huoltajille, paikkakunnan päättäjille ja nuorisotoimijoille

2. Turvallisen ja viihtyisän asuntolaympäristön luominen

 • Ohjatun vapaa-ajantoiminnan järjestäminen ja kehittäminen
 • Vapaa-ajantilat turvallisiksi, esteettömiksi, viihtyisiksi ja toimiviksi

3. Asuntolatoiminta osana oppimisympäristöä

 • Selkeät säännöt, ohjeistukset ja toimintamallit
 • Asuntolatyöntekijöiden työnkuvien selkeyttäminen
 • Mahdollisuus suorittaa vapaavalintaisia opintoja vapaa-ajallaan
 • Erityistä tukea tarvitseville opiskelijoille suunnitelmallista tukea

4. Opiskelijoiden osallisuuden lisääminen asuntola- ja vapaa-ajantoiminnassa

 • Harrastetutorien kouluttaminen ja koulutusmallin kehittäminen yhdessä muun tutortoiminnan kanssa

5. Asuntolaohjaajien täydennyskoulutus

 • Täydennyskoulutus v. 2012 yhteistyössä Etelä-Pohjanmaan opiston ja Kuortaneen urheiluopiston kanssa
 • Täydennyskoulutus v. 2013 yhteistyössä Etelä-Pohjanmaan opiston kanssa

6. Valtakunnalliset ja alueelliset asuntolaohjaajapäivät

 • Valtakunnalliset asuntola- ja vapaa-ajanohjaajien päivät Saamelaisalueen koulutuskeskuksessa 12. - 14.6.2013
 • Alueelliset asuntolaohjaajapäivät loppusyksystä

7. Asuntola- ja vapaa-ajanohjaajien verkostoituminen

 • Koulutusten järjestäjien oman asuntolatoiminnan tukiverkoston muodostaminen ja yhteistyön lisääminen
 • Saku ry vastaa asuntolaohjaajaverkoston ylläpitämisestä osana ammatillisen koulutuksen hyvinvointiverkostoa

8. Asuntolatoiminnan käsikirja

 • Asuntolatoiminnan käsikirjaa tuotetaan yhteistyössä opiskeluhuollon käsikirjan kanssa
 • Aihetta käsitellään alueellisilla asuntolaohjaajapäivillä syksyllä sekä 2014 vuonna "Saku on the Road" kiertueella

Katso lisää nettisivuilta!


Kohderyhmä:

Mukana olevien yhteistyökumppaneiden asuntolatyöntekijät, opiskelijahuoltohenkilöstö, asuntolassa asuvat ja vapaa-ajantoimintaan osallistuvat opiskelijat, opiskelijoiden huoltajat ja valtakunnallisen levityksen kautta kaikki asuntola- ja vapaa-ajantoimintaa järjestävät toisen asteen oppilaitokset.

Tulokset:

Pysyviä toimintamalleja asuntola- ja vapaa-ajantoimintaan, harrastetutor - koulutusmalli, asuntolaohjaajien täydennyskoulutus, asuntolatoiminnan käsikirja, asuntolaohjaajien verkosto.

Koulutuksen järjestämisalue/-alueet: koko Suomi